2009-02-16
Nytt år.Förra året blev inte en anda uppdatering gjord på sidan. Det betyder inte att inget hänt, tvärt om. Verkstaden är klar. Vi har haft kombinerad inflyttnings, taklags och bröllopsfest.

2007-09-18
Övervåningen klar förutom räcke runt trappan.Det får bli ett snyggare längre fram. Ett skojigt pyssel i taket.

2007-09-01
Lite byggande hann vi trotts allt med. Trapp upp till huset och tak i stora rummet på övervåningen. Men visst höll sig sommarens "tema" för när vi skulle gjuta för trappen så brände motorn på betongblandaren

2007-08-09
Så var semestern slut för den här sommaren. Mitt livs längsta semester, åtta veckor! Nu jäklar skulle det byggas. Men se då pajade grävaren så det blev til att skruva i stället.

2007-05-14
Tiden går inga uppdateringar på länge. Liten altan på baksidan huset är klar. Denna byggdes egentligen för att sotarens stege skulle nå ända upp. Kontoret klart. Nätverk i huset. Dagvattenavlopp klart. Väggar under skärmtaket på gång. Farstukvisten har fått tak och räcke. Så har det gått åt en hel del tit till att städa efter stormarna Gudrun och Per, samt efter elverket, mycket ved blir det.

2006-04-13
Panna och tank inkopplat. Fungerar förträffligt

2005-10-01
Badrum på gång i huset. Panna och acctank på plats i pannrummet. Skorstenen beslagen.

2005-08-05
Nu har vi bott här i ett par månader. Lite provisoriskt men det fungerar bra. Skärmtaket vid garaget är på plats. WC i garaget, det skall bli skönt när vi fått ordnat toalett inne i huset! Golvläggning i tvättstugan. Målningsarbeten. Skorstenen till pannan uppmurad.

2005-01-11
Lite nya bilder. Fönster i huset, skorstensmurning, pannor på taken och isolering i huset

2004-11-22
En hel del har hänt sedan senaste uppdateringen. Jag har inte hunnit med att lägga ut något nytt för än nu. Bilderna nedan är lite blandat från hus och garage.

2004-10-01
Gjutning av plattan till huset

2004-09-10
Garagplattan är klar, jäkligt skönt! Husets isolering och armering är på plats. Nu saknas bara några detaljer inan det är dags för gjutning.

2004-08-15
Nu är semestern slut. Schaktet mellen hus och garage är återfyllt. Garaget är klart för gjutning och husets platta är på god väg

2004-07-12
Jordkällaren klar. Små fåglar på tomten

2004-07-07
Schaktat för avlopp, vatten mm mellan hus och garage. Strukit jordkällarens utsida med kallasfalt, påbörjat återfyllningen.

2004-07-06
Byggsamråd

2004-06-22
Hurra! Bygglovet är beviljat. Den bygglovsingenjören skojade inte när han lovade att skynda sig.

2004-06-21
Samtal med bygglovsingenjör som skall handlägga ärendet. Han lovade att skynda på.

2004-06-11
Nu är det fredag igen, nytt besök på bygglovsavdelningen. På frågan om hur det går med mitt ärende får jag svaret att det återigen har gått ut brev till grannarna där dom har fram till den 21/6 på sig att uttala sig i ärendet. Så på måndag den 21 är det nog dags för ett nytt besök.

2004-06-04
Nu har det gått sju dagar sedan alla pappren lämnades in för andra gången. Jag åket till kommunen och frågar hur det går. Det visar sig att man saknar ett mått på garaget, detta kompleteras direkt. Jag blir upplyst om att man inte tappat bort mina handlingar utan i stället registrarat dem som ett nytt bygglovsärende. Detta trots att alla ritningar och kuvertet som allt samman inlämnades i var märkta med ärendets diarienummer. Man säger dessutom att man väntar på att jag skall inkomma med ett godkänt förlag på har jag skall lösa avloppsfrågan. Jag upplyser då glatt att avloppet slutbesiktigades av kommunens tjänsteman för ett halvår sedan...
Jag får i alla fall beskedet att allt nu finns tillhanda och att ärendet i och med detta kan behandlas, detta förväntas ta ett par veckor.

2004-05-28
Jag åker till kommunens bygglovsavdelning och lämnar på nytt in samtliga handlingar

2004-05-27
Ett besök på kommunen för att ta reda på vad som fortfarande saknas ger ett obehagligt svar. Alla handlingar är borta. Fem veckors väntan helt i onödan! Det man lär av detta är att täta besök på bygglovsavdelningen är ett krav om ärendet skall komma framåt.

2004-05-25
Vi får att brev från kommunen som uppmanar oss att inkomma med de handlingar som vi sedan tidigare blivit ombedda att lämna in. Vi blir förvånade.

2004-05-22
Ordat till en prydlig kant på sprängstensmassorna under garaget. Beställt fram några lass bergkross i olika fraktion. Format och armerat för jordkälarens tak. Nu är det dags att gjuta!

2004-05-11
Alla ritningar är omgjorda och granskade av kvalitetsansvarig, som även hjälp till att fylla i alla blanketer. Detta lämnas in på kommunens bygglovsavdelning i ett tjockt brunt kuvert. Nu skall det väl ändå vara OK med alla papper.

2004-05-03
Morgonsolen värmer, våren har kommit, uppfarten och sprängstenen under garaget är grovplanerad. Vitsipporna är morgontrötta.

2004-04-21
Slamavskiljaren placerad på och förankrad i bottnen av det sprängda schaktet.

2004-04-20
Sprängningsarbeten.

2004-04-05
Sågning av virke till garaget

2004-03-18
El framdragen till tomten

2004-01-27
Avloppets infiltrationsbädd är färdig

2003-12-10
Brunnen är borrad. 99 meter djup, provpumpning gav 200 liter per timma.

2003-11-10
Jordkällaren börjar ta form

2003-10-19
Trädfällning där avloppets infiltrationsbädd skall placeras

2003-10-07
Beslut från kommunen om att vi får anlägga avlopp enligt vår ansökan

2003-09-05
Schaktet till jordkällaren är klart och dräneringsslangen är på plats. Nu skall ett par lass 11-24 köras fram och jämnas av. Bra att ha en stark grävmaskin när man har en liten traktor. Bra är även att ha en rask svåger som hjälper till.

2003-09-02
Vi har haft förmånen att få några lass sprängsten. Denna tillsammans med hjälpsamma mäniskor har bildat väg på tomten. Resten av stenen kommer att bottna för hus och garage.

2003-08-06
Grävmaskinen upptagen till tomten. Schaktningsarbeten påbörjade.

2003-06-15
Byggnaderna utstakade på tomten. Trädfällning för avloppslednings gvävningen utförd. Situationsplan upprättad.

2003-06-13
Pratat med Vattenfall Västnät angående hur nära elleddningen vi får bygga. Svaret var att när det gäller lågspänningsledning får man inte bygga närmare än att man från byggnaden inte utan särskilt hjälpmedel kan nå ledningen.

2003-05-20
Husritningarna visas för en byggare. Han har invändningar mot viktiga bitar i bärande konstruktion. Ritningarna måste göras om.

2003-05-??
Stamfastighetens ägare lämnar till Länsstyrelsen in ansökan om avstyckning.

2003-02-2?
Vi får brevledes besked om kommunens beslut.

2003-01-29
Kommunen beslutar om att ge oss ett possitivt förhandsbesked.

2002-12-20
Vi meddelar kommunen att Länstyrelsen inte invänder mot byggplanerna.

2002-12-13
Besked från Länsstyrelsen säger att den arkeologiska förundersökningen nu är slutförd och att den inte visar på något som kräver fortsatt undersökning. Länstyrelsen har därmed inget att erinra mot ett bygglov.

2002-??-??
Arkeolog från Bohusläns museum är på plats i skogen tillsammans med en grävmaskinist.

2002-10-??
Stora delar av skogen på tomten fälls för att möjliggöra den arkeologiska undersökningen.

2002-10-02
Tillståndet för undersökningen är klart och avtal med Bohusläns museum om att dom skall utföra undersökningen är påskrivet.

2002-08-18
Vi lämnar in en ansökan om tillstånd för att utföra en arkeologisk förundersökning.

2002-??-??
Länsantikvarien är på plats och tycker att det ser ut att vara en trevlig plats att bygga på, men säger även att det absolut måste göras en arkeologisk förundersökning för att kunna avgöra om den tänkta tomten kan undantas från skyddsområdet kring RAÄ 235.

2002-??-??
Länsantikvarien Västragötalands län kontaktas. Han erbjuder sig att komma ut och titta på plats.

2002-08-14
Vi får besked från kommuen att det i miljö och hälsoskyddssynpunkt inte finns något att erinra mot ett possitivt förhandsbesked. Det enda som nu återstår för att kuna avgöra frågan är en arkeologisk förundersökning.

2002-06-09
Vi lämnar till Tekniska myndighets nämnden miljö och hälsa in en ansökan om att anlägga avlopp.

2002-05-??
Provgropar grävs, kartor och ritningar knåpas samman.

2002-04-22
Tekniska myndighets nämnden miljö och hälsa påminner oss om att vi måste lämna in förslag till lösning av avlopp.

2002-03-20
Vi skickar in överklagan på beredningsmötets förslag.

2002-03-19
Göteborgsposten har en halvsida med bild och text om vår avslagna ansökan.

2002-02-??
Vi blir uppringda av en journalist från Göteborgsposten som säger att hon sett att vi fått avslag på vår ansökan och undrar om hon får skriva om det i tidningen. Vi käner oss tveksamma men hon står på sej och menar att det kan vara till vår fördel. Vi går med på hennes önskemål.

2002-02-12
Kommunen meddelar att man i Tekniska myndighetsnämndens beredningsmöte av flera skäl kommit fram till att föreslå Tekniska myndighetsnämnden att avslå vår ansökan om förhandsbesked.

2002-02-11
Stenungsunds kommun får brev från Bohusläns museum som säger att den tänkta tomten faller innom skyddsområdet för fornlämning RAÄ 235.

2002-01-08
Vi lämnar in en ansökan om förhandsbesked till kommuen.

Någon gång kring 1985 började vi fundera på om det inte skulle vara bra att bygga ett hus på Lusseröd. Vi hittade en plats där det var fint och verkade möjligt att kunna bygga. Man kunde till och med se en lite glimt av havet mellan träden.