Lusseröds historia

Följande information om Lusseröd har vi hitta på biblioteket i Stenungsund. Informationen är enligt uppgift sammanställd av Evald Andreasson. Mer information om Lusseröd motages tacksamt. Maila då till jim@lusserod.se

 

1573
Ägaren till Lusseröd heter Bentt, Bengt eller möjligen Bernt

1626
Brukare och ägare av gården heter nu Anders Rasmusen

1659
Ägaren till Lusseröd 1:4 heter Ingeborg. Ingeborg kan möjligen vara änka till en tidigare ägare.

1669
Brukaren heter Anders.

1682
Gårdens brukare heter Ingrid.

1684
Ägaren benämns nu Herr Hindrik. Att han benämns Herr tyder på att det inte var en vanlig bonde. Troligt är att ägaren var den dåvarande prästen i Spekeröd Herr Henrik Tolsonius. Tolsonius var pastor i Spekeröd och Norum 1679-1699.

11 mars 1695
I ett tingsprotokoll står att läsa följande:
Lusseröd 1/4,förmadladt till 1/8 mtl 1685. Till dhetta hemman är ingen åker uppodlat för dhess ofrchtbarhets skull mehr än ett skiepplandh, som och är aldeles ofruktbahr. Engen är ringa och till enn stor dehl medh lyngh öfwerwuxen och kan eij swara till förra mantahl.

1692
Gården är obesutten

1700
Bonden Mickel äger gården Lusseröd

1703
Inget namn på brukaren

1720
Ägaren heter Olof.

1725
Olof är utfattig och sjuklig

1748
Gården ägs av Pär Olsson. Denne kan ha varit som till förre ägaren Olof.

1752
Det är fortfarande Pär Olsson som äger Lusseröd. Pär har två söner, Olof och Hans båda är klena och sjukliga.

1766
Mantalslängden berättar att det kommit en ny ägare till Lusseröd. Han namn är Petter Kihlman och han har en dotter Sofia Magdalena född 1748. Petter är stamfader till nuvarande ägare.

1772
Ägaren till Lusseröd heter Hindrik Nilsson. Hindrik är född i Strandnorum 1739. Hindrik är gift med Petter Kihlmans dotter Sofia Magdalena Petersdotter. De två får barnen Inger och Anders. Petter Kihlman är nu död men hans änka Ulrika Ellonora Siöholm lever fortfarande och bor även hon på Lusseröd.

1780
Samma som 1772. Svärmor lever fortfarande.

1795-1798
Husförhörslängden berättar att Lusseröd ägs av Hindrik Nilsson. Hindrik och hans fru Sofia Petersdotter bor på gården tillsammans med sina tio barn.

Inger född 1766
Anders född 1770
Anna född 1772
Greta född 1776
Nils född 1777
Petter född 1782
Johan född 1785
Britta född 1787
Nicella född 1791
Christina född 1796.

1812-1813
Husförhörslängderna berättar att Hindrik nu är änkeman. Hustrun Sofia Petersdotter avled den 27 september 1809 i häftig feber. Hemmavarande barn är nu Petter, Johan, Anna och Christina. Pigan på gården heter Börta Nilsson. Börta kom senare att bli gift med sonen Johan.

1822
Husförhörslängden berättar att Hindrik nu är död. Sonen Johan Hindriksson är ägare av gården. Johan är nu gift med Börta Nilsson. Börta föddes 1785, henes föräldrar var klockaren Nils Larsson och Anna Olsdotter bosatta i Inlag. Johan och Börta har fått barnen:

Sophia född 1812
Nils född 1815
Herman född 1818
Anna Britta född 1822.

Johan Hindrikssons bror Petter är ogift och brukar en mindre del av gården Lusseröd. Hans syster Anna Hindriksdotter tjänar som piga hos honom. Deras syster Britta Hindriksdotter är gift med torparen Lars Christiansson och brukat tillsammans med honom torpet Brännerna under Lusseröd.

1840-1841
Husförhörslängderna säger att Johan och Börta har fått ytterligare två barn. Anna-Greta född 1825 och Helena född 1828. Anna-Britta och Herman bor fortfarande kvar i hemmet. Älste sonen Nils är nu gift med Anna Andersdotter född 1823. Även Nils och Anna bor på Lusseröd.

Några mindre brukningsdelar av Lusseröd:
1/56 ägs av Peter Nilsson född i Spekeröd 1816, hans fru Nicella Andersdotter, även hon född i Spekeröd 1816. Samt deras barn, Anders Johan född i Spekeröd 1839 och Niclas född i Norum 1844.

1/28 Brukas av fortfarande av brodern och ungkarlen Petter Hindriksson.

Torpet Brännerna under Lusseröd brukas nu av brodern Anders Hindriksson och hans fru Britta Andersdotter. Tillsammans har de fem barn:

Nicella född 1821
Abreham född 1825
Leander född 1827
Samuel född 1830
Olof född 1834

1859-1862
Husförhörslängderna visar att ägare och brukare av Lusseröd nu är Johan Hindrikssons son Herman Johansson. Herman var gift med Anna Olsdotter född 1821. Anna är nu död. Tillsammans fick de barnen

Johan född 1848
Johanna Beata född 1850
Olaus född 1852
Anna Britta född 1854

Fadern Johan Hindriksson och hans fru Börta verkar bo kvar på gården. Torpet Brännerna brukas nu av Hermans bror Nils Johansson.

1871-1880
Längden berättar att Lusseröd fortfarande brukas av Herman Johansson. Den 6 juni 1871 gifter Herman Johansson om sig med Karolina Andreasdotter född i Ucklum 1838. Från sitt tidigare äktenskap med den nu avlidna Anna Olsdotter hade Herman fem barn. Johan som gått till sjöss och som senare skulle koma att äga gården, Johanna Beata som flyttar till Göteborg 1879, Olaus som var blind, Anna Britta som 1873 flyttar till Jörlanda. Med sin nya hustru Karolina får Herman ytterligare tre barn:

Bernhadina född 1872
Aina Josefina född 1873
Amanda Josefina född 1874, död redan samma år.

1880-1892
Sonen Alfred flyttar och blir dräng på Stenung Nedergård 1885. 1888 emigrerar han till Amerika. Johan är hemkommen från sjön. Olaus flyttar till Spekeröd 1892. Bernhadina flyttar till Göteborg 1891 och Johanna Beata bor kvar hemma.

1895
Johan Hermansson övrtog gården efter fadern. Johan gifter sig med Julia Bernhardina Olsson, född 1865 död 1951. Johan och Julia Bernhardina fick tre barn:

Oscar född 1902
John Henrik född 1905
Alfred Bertil född 1908

John och Alfred tog över gården efter sin far Johan Hermansson 1936. Alfred gifte sig 1945 med Eira Pettersson. Alfred blev genom giftemålet ägare till Södra Gategård. Alfred hade nu löst ut sin bror John från gården Lusseröd. Eftersom Lusseröd och Södra Gategård låg helt nära varan brukade Alfred båda gårdarna. Alfred och Eira var bosatta på Södra Gategård från giftemålet, i och med detta var det inte längre någon som var bofast på Lusseröd. Boningshuset hyrdes ut sommartid. Alfred och Eira fick barnen:

Bertil 1945
Lennart 1946
Elisabeth 1949

Boningshuset på Lusseröd som säkerligen var ett av socknens älsta hus revs i början av 1980 i samband med att E6 bygdes om till mototväg. Ladugården var upförd 1909. Eira gick bort 1991-04-10 Alfred 2001-03-10